Οζίδια Φωνητικών Χορδών

neck-1211231_960_720

Τα οζίδια είναι η πιο συχνή σε εμφάνιση καλοήθης κάκωση των φωνητικών χορδών σε παιδιά και ενήλικες. Πρόκειται για υπόλευκα εξογκώματα που εμφανίζονται αμφοτερόπλευρα συνήθως στις άκρες των φωνητικών χορδών και είναι αποτέλεσμα του συνεχούς τραυματισμού του λάρυγγα και της κακής χρήσης φωνής (κραυγές, φωνές, ομιλία σε θορυβώδες περιβάλλον, βήχας, συχνός καθαρισμός λαιμού κλπ). Εμφανίζονται πιο συχνά σε παιδιά, γυναίκες, κωφά παιδιά, τραγουδιστές,  παρουσιαστές, δασκάλους (επαγγελματίες χρήστες φωνής).

Τα οζίδια στην πλειονότητά τους εντοπίζονται σε συγκεκριμένο σημείο στις φωνητικές χορδές (όπου εκείνες εφάπτονται). Σε πρώιμα στάδια μπορεί να σχηματιστεί ένα μόνο μικρό οζίδιο με μάζα μαλακή και εύπλαστη που μπορεί να προκαλέσει ελάχιστη δυσκολία κατά την φώνηση. Αμφοτερόπλευρα συμμετρικά οζίδια συνήθως εντοπίζονται σε ασθενείς που επιδεικνύουν χρόνια κακή χρήση φωνής, είναι πιο ινώδη με μεγαλύτερη πυκνότητα ανελαστικών ινών, μεγαλύτερα σε μέγεθος ή μικρότερα και πιο εστιασμένα. Η γλωττιδική σχισμή έχει σχήμα που προσομοιάζει σε κλεψύδρα και δεν επιτρέπται η πλήρης προσαγωγή των φωνητικών χορδών.Από αυτήν την ελλιπή εφαρμογή των φωνητικών χορδών προκαλείται διαφυγή αέρα κατά τη φώνηση. Η φωνή ακούγεται βραχνή, επίπεδη, με χαμηλό ύψος και ακατάλληλη αντήχηση. Συνέχεια

Advertisements