Καρκινώματα λάρυγγα: Διάγνωση, Θεραπεία, Εναλλακτικές Μέθοδοι Ομιλίας

man-1253004_960_720

Ο βασικός λόγος που μπορεί να οδηγήσει κάποιον ασθενή σε ολική ή τμηματική λαρυγγεκτομή είναι η προσβολή του οργάνου του λάρυγγα από καρκίνο.

Τα καρκινώματα του λάρυγγα είναι τα πιο συχνά μεταξύ των κακοηθών όγκων κεφαλής και τραχήλου. Απαντώνται περίπου στο 2 – 3 % του συνόλου των κακοηθών νεοπλασμάτων στο ανθρώπινο σώμα και εμφανίζονται πιο συχνά στους άντρες, ηλικίας από 45 έως 70 ετών.

Για τον καρκίνο του λάρυγγα ευθύνεται βασικά η κατάχρηση καπνίσματος και δευτερευόντως η συνοδεία υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ.

Τα καρκινώματα του λάρυγγα, ανάλογα με τον εντοπισμό τους, χωρίζονται σε υπεργλωττιδικά, γλωττιδικά και υπογλωττιδικά. Συνέχεια

Advertisements