Πρόγραμμα LSVT® LOUD

grandma-3659689_1280

Η μέθοδος LSVT® LOUD (Lee Silverman Voice Treatment) αποτελεί την πρώτη αποτελεσματική θεραπεία διαταραχών φωνής και ομιλίας ατόμων με Νόσο Πάρκινσον και άλλες νευρολογικές διαταραχές (άτυπο Παρκινσονισμό εγκεφαλική παράλυση, σύνδρομο Down) που υποστηρίζεται από ερευνητικά δεδομένα επιπέδου 1.

Τα προγράμματα της μεθόδου LSVT® αναπτύσσονται και συνεχίζουν να ερευνώνται επιστημονικά τα τελευταία 25 χρόνια χρηματοδοτούμενα από τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας των ΗΠΑ (National Institutes of Health). Τα ερευνητικά δεδομένα της μεθόδου LSVT® LOUD έχουν δημοσιευθεί από πλήθος ανεξάρτητων άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά λογοθεραπαθολογίας, ωτορινολαρυγγολογίας και νευρολογίας.

Η σχετική με το LSVT® LOUD έρευνα έχει καταδείξει σημαντική επίπτωση σε πολλαπλά επίπεδα λειτουργικότητας των ατόμων με Νόσο Πάρκινσον μετά τη θεραπεία συμπεριλαμβανομένων:

  1. Αύξηση στην ένταση της φωνής
  2. Βελτίωση της άρθρωσης και της καταληπτότητας της ομιλίας
  3. Βελτίωση της προσωδίας
  4. Βελτίωση των εκφράσεων του προσώπου
  5. Βελτίωση της κατάποσης
  6. Αλλαγές στη νευρική λειτουργία σχετικά με τη φωνή και την ομιλία

Το LSVT® LOUD αποτελεί ένα σταθμισμένο θεραπευτικό πρωτόκολλο που προσαρμόζεται στους μοναδικούς επικοινωνιακούς στόχους κάθε ατόμου στο εύρος της δριμύτητας του νοσήματος και των προβλημάτων επικοινωνίας που συναντά.

Η θεραπεία με το LSVT® LOUD πραγματοποιείται μόνο από  πιστοποιημένους θεραπευτές και ολοκληρώνεται σε 16 ατομικές ωριαίες συνεδρίες (4 συνεχόμενες ημέρες της εβδομάδας για 4 εβδομάδες) παρέχοντας καθημερινή εξάσκηση στο σπίτι.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μου ή επισκεφθείτε το επίσημο site του LSVT® GLOBAL.

 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

  1. Ramig, L. O., Halpern, A., Spielman, J., Fox, C., & Freeman, K. (2018). Speech treatment in Parkinson’s Disease: Randomized Controlled Trial (RCT). Movement Disorders, 1-15. https://doi.org/10.1002/mds.274602.
  2. Ramig, L., et al. (2001). Intensive voice treatment (LSVT) for individuals with Parkinson disease: A two-year follow- up. J. Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry. 71, 493-498.3.
  3. Mahler LA, Ramig LO, Fox C. (2015). Evidence-based treatment of voice and speech disorders in Parkinson disease. Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg. 2015 Jun;23(3):209-15. PMID: 2594396615.