Μέθοδος Padovan (Νευρολειτουργική Αναδιοργάνωση)

brain-2139197_1280

Η μέθοδος βασίζεται στη Θεραπεία Νευρολογικής Αναδιοργάνωσης που αναπτύχθηκε στη Φιλαδέλφια την δεκαετία του ΄50 απο τον νευρολόγο και νευροχειρούργο Temple Fay. Επίσης βασίστηκε στις διδαχές του Rudolf Steiner, ενός Γερμανού φιλοσόφου και παιδαγωγού, καθώς και στις μελέτες και παρατηρήσεις που έκανε η Beatriz Padovan, λογοθεραπεύτρια και παιδαγωγός. Στην αρχική θεραπεία, η Padovan πρόσθεσε τη δική της μέθοδο Μυοθεραπείας και Επανεκπαίδευσης των Στοματικών Λειτουργιών.

Η μέθοδος που ανέπτυξε περιλαμβάνει τα εξής:

  • Ασκήσεις σώματος, προσαρμοσμένες από τη Μέθοδο Νευρολογικής Αναδιοργάνωσης του Rudolf Steiner και συμπληρωμένες από την ίδια την Padovan
  • Στοματο-προσωπικές ασκήσεις από τη μέθοδο της Padovan για την Μυοθεραπεία και Επανεκπαίδευση των Στοματικών Λειτουργιών

Νευρολογική οργάνωση και αναδιοργάνωση

Η νευρολογική οργάνωση είναι μία δυναμική και σύνθετη, ωστόσο φυσιολογική διαδικασία που οδηγεί στην ωρίμανση του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος, κάνοντας τον ασθενή ικανό να αναπτύξει πλήρως το γενετικό δυναμικό του και έτοιμο να κατακτήσει όλες τις φυσικές του δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένου της μετακίνησης, της ομιλίας και της σκέψης. Η Νευρολογική Οργάνωση, που μπορεί απλά να οριστεί ως Οντογενετική Ανάπτυξη, απαρτίζεται από τις φάσεις της φυσιολογικής ανάπτυξης του ανθρώπου (ρολάρισμα, ερπυσμός, μπουσούλημα κλπ.). Αυτές οι φάσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές κατά τη διαδικασία απόκτησης κατάλληλης σωματικής δομής και πλευρίωσης (ονομασία που δίνεται στην ωρίμανση του κεντρικού νευρικού συστήματος), κάνοντας τον ασθενή ικανό να ελέγξει το σώμα του πλήρως. Με άλλα λόγια να καταστεί ικανός να κάνει όλες τις κινήσεις που χρειάζεται, εκούσιες ή μη.

Η Nευρολογική Αναδιοργάνωση συνίσταται στην αναβίωση όλων αυτών των φυσιολογικών φάσεων του ανθρώπου. Με αυτόν τον τρόπο συμπληρώνει ενδεχόμενα κενά που απέμειναν από την αρχική νευρολογική οργάνωση.

Βάδιση-Ομιλία-Σκέψη

Όταν η διαδικασία της νευρολογικής οργάνωσης αφήνει κάποιες ατέλειες κατά την ανάπτυξη, είναι δυνατό, μέσω της Νευρολογικής Αναδιοργάνωσης, να οργανωθούν οι φυσιολογικές κινήσεις κάθε σταδίου. Η μέθοδος χρησιμοποιεί συγκεκριμένες ασκήσεις σχεδιασμένες να μιμούνται τη διαδικασία ΒΑΔΙΣΗΣ, ακόμη από τις πρώτες κινήσεις μέχρι να κατακτηθεί η όρθια θέση, επιτρέποντας στο άτομο να αποκτήσει έλεγχο του χώρου με ρυθμό και ισορροπία.

Δουλεύοντας την εξέλιξη της βάδισης, οδηγούμαστε στη διαδικασία ΟΜΙΛΙΑΣ, που δουλεύεται επίσης χρησιμοποιώντας ασκήσεις για την επανεκπαίδευση των αντανακλαστικών – αρχέγονων στοματικών λειτουργιών (αναπνοή, θηλασμός, μάσηση και κατάποση). Βοηθώντας τον ασθενή να βελτιώσει τον τρόπο που εκφράζει τα συναισθήματά του (ψυχο-συναισθηματική ισορροπία), στην πραγματικότητα δουλεύουμε με τη διαδικασία ΣΚΕΨΗΣ, καθώς και με συγκεκριμένες περιοχές της οπτικο-ακουστικής αντίληψης (προσοχή, διάκριση, ανάλυση, σύνθεση) και τις αναπτυξιακές διεργασίες της ομιλίας, της αυθόρμητης γλώσσας (ευχέρεια και ρυθμός) και της ανάγνωσης και γραφής.

Έχει εφαρμογή σε ενήλικες και παιδιά.